2Σ5 20 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ