2Σ1 59 ΣΥΓΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΙΙ