Ενημερωτικό Υλικό για Πρωτοετείς

Οι πρωτοετείς φοιτητές, ανεξάρτητα από το εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η
εγγραφή τους στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, θα πρέπει την Δευτέρα να είναι
στη Σχολή, προκειμένου να ξεκινήσει το πρώτο εργαστήριο. Η οδηγία
αυτή δεν ισχύει για φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση μετεγγραφής.

Συνοπτικός Οδηγός Επιβίωσης 2020

Λειτουργία του ΑΠΘ και μέτρα για την αποφυγή διασποράς του Covid-19