1ο Thessaloniki Design Week / Θεσσαλονίκη / Μάιος του 2019

Τo 1o Thessaloniki Design Week προγραμματίζεται για τις 4-10 Μαΐου 2019.

Η δράση Thessaloniki Design Week είναι μία πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ PHILARTIA σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και με άλλους φορείς και ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του σχεδιασμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας.

http://thessalonikidesignweek.gr/

open_call

 

 

 

Scroll to top