1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΔΠΜΣ με τίτλο: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΠΜΣ”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ: 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. της Πολυτεχνικής του Α.Π.Θ. «Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων διοργανώνεται επιστημονικό συνέδριο με έμφαση στη διεπιστημονική διάσταση του προγράμματος και στην προσφορά του στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το συνέδριο με τίτλο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 20 ΧΡΟΝΙΑ Δ.Π.Μ.Σ., στοχεύει κυρίως στην ανάδειξη του σημαντικού έργου των αποφοίτων του ΔΠΜΣ.

Στο συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν ως εισηγητές ιδιαίτερα οι απόφοιτοι και των 2 κατευθύνσεων του προγράμματος, οι οποίοι στη διάρκεια της 20/ετίας συνεισέφεραν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην προστασία και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. τα τελευταία 20 χρόνια έχουν καταλάβει σημαντικές θέσεις σε οργανισμούς που σχετίζονται με την προστασία των μνημείων, είναι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στο τομέα της αποκατάστασης μνημείων. Γενικότερα οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν ενεργό ρόλο στη θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση της προστασίας των μνημείων, σε όλη την επικράτεια. Έχουν ασχοληθεί και υλοποιήσει σημαντικά έργα αποκατάστασης και έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το «γίγνεσθαι» της επιστημονικής αυτής περιοχής.

Στόχος είναι με την επετειακή αυτή εκδήλωση το Δ.Π.Μ.Σ. να επικοινωνήσει μέσω της εξωστρέφειας τη σημαντική συμβολή του στον τομέα της προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων, να λειτουργήσει ως αφορμή συνάντησης και επικοινωνίας και ως καταλύτης διασύνδεσης των αποφοίτων μας και τέλος να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα.

Αναλυτικότερα:

Στόχοι συνεδρίου: 

■  Η προβολή του διεπιστημονικού έργου για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων και ιδιαίτερα του σχετικού έργου των αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ.

■   Η διεπιστημονική  προσέγγιση της αποκατάστασης των μνημείων.

■  Η ανάλυση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραμέτρων που καθορίζουν την ενασχόληση με τα μνημεία.

■ Η παρουσίαση προτάσεων επέμβασης που διασφαλίζουν την προστασία και ανάδειξη των μνημείων, του περιβάλλοντος χώρου τους, των ενσωματωμένων σε αυτά καλλιτεχνικών έργων και του συνοδεύοντος μηχανολογικού εξοπλισμού τους.

■  Η παρουσίαση νέων διεπιστημονικών μέσων και μεθόδων κατά την ανάλυση, την αποτύπωση, την τεκμηρίωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης.

■  Η ανάδειξη κατάλληλου, ενιαίου και σύμμορφου με τη διεθνή πρακτική θεσμικού πλαισίου και κατευθύνσεων, που θα διασφαλίσουν και θα προωθήσουν τη διεπιστημονικότητα της επέμβασης.

Θεματικές ενότητες συνεδρίου:

► Επιστημολογία βέλτιστης διαχείρισης, διατήρησης, προστασίας και επέμβασης

► Αξιολόγηση χρηστικότητας, συμβολικής αξίας, τεχνολογίας, μορφολογίας, τυπολογίας των ιστορικών κατασκευών και των μεταβολών τους λόγω επεμβάσεων

► Κοινωνικές, ιδεολογικές, πολιτικές και οικονομικές παράμετροι βέλτιστης διαχείρισης

► Θεσμοί και κοινωνικός διάλογος

► Ανάλυση και Τεκμηρίωση

► Μορφολογία και τυπολογία

► Τεχνολογία επεμβάσεων

►Περιβάλλον των μνημείων, ιστορικά σύνολα και τόποι – βέλτιστη ένταξη νέων κατασκευών

► Σύγχρονη βέλτιστη χρήση και ένταξή της στα μνημεία

► Ιστορικά δομικά συστήματα

► Παθολογία

► Συντήρηση των υλικών και κατάλληλα καινοτόμα υλικά

► Βέλτιστες καινοτόμες τεχνολογίες επέμβασης

► Καινοτόμοι υπολογιστικές μέθοδοι

► Συστάσεις, διατάγματα, κανονισμοί

► Διεπιστημονική εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων και τεχνιτών

► Παραδείγματα νέων τάσεων σχεδιασμού.

Οι εισηγήσεις στο συνέδριο θα πρέπει να έχουν το στοιχείο της πρωτοτυπίας, είτε είναι θεωρητικές είτε εφαρμοσμένες, και θα κριθούν τόσο κατά το στάδιο υποβολής των περιλήψεων όσο και κατά το στάδιο υποβολής του πλήρους κειμένου από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας. Η κρίση θα είναι ανώνυμη.

 

Οργανωτική επιτροπή συνεδρίου (Ο.Ε.):

Αραβαντινός Δημήτριος, καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

Γεωργούλα Όλγα, καθηγήτρια (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)

Δούση Μαρία, επ. καθηγήτρια (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών )

Κόταλη Αντιγόνη, καθηγήτρια Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Λιτσαρδάκης Γεώργιος, καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ .

 

Γραμματεία συνεδρίου (Γ.Σ)

Νανά Τριανταφυλλίδη,

Αναστασία Κοσκινά

Επιστημονική επιτροπή συνεδρίου (Ε.Ε.):

Όλοι οι διδάσκοντες της Α΄και Β’ Κατεύθυνση του ΔΠΜΣ (βλ.: prosynapo.web.auth.gr)

 

Τιμώμενα πρόσωπα συνεδρίου (Τ.Π.):

Θα ανακοινωθούν στην 2η ανακοίνωση του Συνεδρίου.

Προσκεκλημένοι ομιλητές (Π.Ο)

Στο συνέδριο θα προσκληθούν να παρουσιάσουν κύριες εισηγήσεις διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες. Θα ανακοινωθούν στην 2η ανακοίνωση του Συνεδρίου.

Το συνέδριο θα λήξει με διατύπωση πορισμάτων από το σώμα των συνέδρων.

 

Όροι διεξαγωγής συνεδρίου:

Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν

 

Η εγγραφή στο συνέδριο για τους συνέδρους με ή χωρίς ανακοίνωση είναι :

α) έγκαιρη εγγραφή, (έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019):  20 ευρώ

β) η εγγραφή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: 40 ευρώ.

περιλαμβάνει:

α) τα πρακτικά του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή

β) φάκελο του συνεδρίου,

γ) βεβαίωση συμμετοχής ή παρακολούθησης

Η εγγραφή πριν την έναρξη του συνεδρίου είναι προϋπόθεση για την προφορική παρουσίαση εισήγησης.

Σχηματική οργάνωση του χρονοδιαγράμματος:

 • Δημοσιοποίηση 1ης ανακοίνωσης : Μάιος 2018
 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: Σεπτέμβριος 2018
 • Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων: Νοέμβριος 2018
 • Πιθανή επιλογή εισηγήσεων για παρουσίαση σε πίνακα (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου: Απρίλιος 2019
 • Γνωστοποίηση της κρίσης των πλήρων κειμένων από την ΕΕ: Ιούνιος 2019
 • Ενδεχόμενη επαναϋποβολή πλήρους κειμένου μετά τη γνωστοποίηση των παρατηρήσεων των κριτών της Ε.Ε.: Σεπτέμβριος 2019
 • Χρόνος διεξαγωγής συνεδρίου: 21-22-23 Νοεμβρίου 2019
 • Μέγιστος χρόνος προφορικής παρουσίασης ανακοινώσεων: 15 λεπτά
 • Ανακοίνωση Προγράμματος του συνεδρίου: Ιούνιος 2019
 • Έκδοση ηλεκτρονικών πρακτικών με το σύνολο των εισηγήσεων που θα υποστούν επιτυχώς τη διαδικασία κρίσης και θα παρουσιασθούν στο συνέδριο: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019.

Οδηγίες προς τους εισηγητές

Κατ΄ αρχάς αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ευρεία περίληψη σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές. Δεν θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις σε εργασίες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ, εκτός και αν αυτές επεκτάθηκαν ή και εφαρμόστηκαν μετά την αποφοίτηση των ενδιαφερομένων.

Η Ο.Ε. του συνεδρίου αποστέλλει στον συγγραφέα επιστολή βεβαίωσης της παραλαβής της περίληψής της/του μέσω της Γ.Σ.  Μετά την αποδοχή της περίληψης αποστέλλονται στον εισηγητή οδηγίες για τη συγγραφή του πλήρους κειμένου.

Χρόνος διεξαγωγής συνεδρίου: 21-22-23 Νοεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

(όλοι οι όροι είναι ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ):

Κατ΄ αρχάς παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή ευρεία περίληψη μικρότερη από μια (1) σελίδα Α4 σε μορφή «Word» (κατακόρυφος προσανατολισμός σελίδας (πορτρέτο), μονόστηλη διάταξη, περιθώρια προεπιλογής (2,54 cm άνω και κάτω και 3,17 cm δεξιά και αριστερά), γραμματοσειρά Arial, κανονική (όχι πλάγια, μέγεθος χαρακτήρων 11 στιγμών, μονό διάστημα γραμμών, κανονική απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων, χωρίς κενή γραμμή μεταξύ των παραγράφων, χωρίς διαχωριστικές παύλες συλλαβισμού των λέξεων στο δεξιό άκρο των σειρών, χωρίς κεφαλίδα και υποσέλιδο, πεζοί χαρακτήρες εκτός από τον πρώτο των κύριων ονομάτων ή στην αρχή κάθε πρότασης), η οποία θα περιέχει τα εξής:

 • Ο τίτλος πρέπει να είναι με μέγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο των 11 στιγμών, που αναγράφει η προηγούμενη παράγραφος.
 • Μετά από μια κενή γραμμή, το επώνυμο και κατόπιν το όνομα του εισηγητή σε ονομαστική πτώση. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν εισηγητές τότε τα επώνυμα & ονόματά τους γράφονται σε επόμενες γραμμές, ένα επώνυμο & όνομα ανά γραμμή.
 • Σε νέα γραμμή, επιγραμματική ανασκόπηση εργασιών που έχουν δημοσιευτεί στη θεματική περιοχή της εισήγησης από τον ίδιο ή άλλους συγγραφείς και σαφής οριοθέτηση της συνεισφοράς της παρουσιαζόμενης εργασίας σε σχέση με αναφερθείσες προγενέστερες.
 • Ρητή αναφορά, στα στοιχεία που στοιχειοθετούν την πρωτοτυπία της εργασίας, τόσο ως προς την καινοτομία του προβλήματος ή/και των μέσων που χρησιμοποιεί ή/και των μεθόδων της, επιπλέον δε, αναφορά ότι η εργασία δεν είναι δημοσιευμένη σε άλλο τόμο πρακτικών συνεδρίου, συμποσίου, σε επιστημονικό περιοδικό ή σε ιστοσελίδα.
 • Το πρόβλημα.
 • Τα μέσα που χρησιμοποιούνται.
 • Οι μέθοδοι με τις οποίες εξετάζεται / επιλύεται το πρόβλημα.
 • Εάν πρόκειται για εργασία εφαρμογής – επέμβασης σε κατασκευή (case study), ρητή και εκτενής αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο βασίζεται το υπόδειγμα και τεκμηρίωση της καινοτομίας του υποδείγματος.
 • Τα κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα.
 • Τις λέξεις-κλειδιά, αναγράφοντας σε νέα γραμμή τον όρο «Λέξεις – κλειδιά:», συνοδευόμενο από δύο έως πέντε λέξεις.
 • Την πλέον βασική βιβλιογραφία (προαιρετικά), που θα πρέπει να αναφερθεί σε νέα γραμμή
 • Στο τέλος της περίληψης και μετά από δύο ελεύθερες γραμμές, το επώνυμο και κατόπιν το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων, ο ακαδημαϊκός τίτλος και η επαγγελματική ιδιότητά τους, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση και, προαιρετικά, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επίσης

 • Κάθε σύνεδρος μπορεί να καταθέσει 1 εργασία ανά θεματική ενότητα.
 • Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να υποστεί γλωσσική επιμέλεια.

Σε άλλη σελίδα από αυτήν της περίληψης ή στο διαβιβαστικό σημείωμα, ο συγγραφέας μπορεί να προτείνει (προαιρετικά) τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωσή του. Η περίληψη αποστέλλεται στην οργανωτική επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail) σε Word (ΜS). Η Ο.Ε. του συνεδρίου, μέσω της γραμματείας αποστέλλει στο συγγραφέα επιστολή βεβαίωσης της παραλαβής της περίληψής του.

Μετά την αποδοχή της περίληψης θα αποσταλούν στον εισηγητή οδηγίες για τη συγγραφή του πλήρους κειμένου, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις δώδεκα σελίδες Α4 και στις οποίες θα περιλαμβάνονται: περίληψη, κείμενο, εικόνες, βιβλιογραφία, υποσημειώσεις, επιγραμματικό βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα ή των συγγραφέων και σύντομη περίληψη στην αγγλική γλώσσα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για αλληλογραφία παρακαλούμε να αποτείνεστε:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Νανά Τριανταφυλλίδη:  2310/995559, striant@auth.gr

Τασούλα Κοσκινά: 2310/995483, koskina@arch.auth.gr

 • Site: prosynapo.web.auth.gr
 • Facebook: https://www.facebook.com/dpms.prosynapo.auth
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τ.Θ. 459, Πανεπιστημιούπολη. 54124 Θεσσαλονίκη.
bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri