05ΤΒ10 Μεταλλικές Κατασκευές, έναρξη μαθημάτων

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν εκτάκτως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 17.00. Η σύνδεση για την ψηφιακή αίθουσα του μαθήματος θα αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Scroll to top