05ΕΑ10 (Παραλαβή εργασιών)

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Εργαστηρίου 05 ΕΑ10 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Β’ Κατεύθυνση) – ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ του Χειμερινού εξαμήνου 2016-17, να παραλάβουν τους φακέλους με τα σχέδια των εργασιών τους μέχρι την Παρασκευή 28/04/2017 από τον Β’ Τομέα (Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός), 8ος όροφος.

Η διδακτική ομάδα

Κυριακή Τσουκαλά, Claudio Conenna