Ώρες υποδοχής φοιτητών από μέλη ΔΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών από μέλη ΔΕΠ,
στον εξής [σύνδεσμο].

Στο μενού της ιστοσελίδας βρίσκεται στο
tab ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές για
μελλοντική πληροφόρηση σχετικά με τις
ώρες υποδοχής  να ανατρέχουν σε αυτόν.