Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο μενού ΣΠΟΥΔΕΣ και στο Υπομενού Ωρολόγιο Πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος.

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, προσέρχονται και παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα από αύριο Τρίτη 1/10/2019 και ενημερώνονται από την ιστοσελίδα για την ημερομηνία που θα προσέλθουν για την ταυτοπροσωπία.

Για τα μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων, παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα αρμόδια Τμήματα για την ημέρα πραγματοποίησής τους