Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 2 Μαρτίου

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων έως 9/3/2015

Δηλώσεις εγγραφής στο εξάμηνο (ανεξάρτητες από τη δήλωση μαθημάτων) έως 27/3/2015

Έχουν γίνει αλλαγές στην κατανομή των αιθουσών στο πρόγραμμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2014-2015 (επικ. 31.3.15)