Ωρολόγιο Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2018-2019, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο μενού ΣΠΟΥΔΕΣ – υπομενού ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εαρινό εξάμηνο, βάση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου, ξεκινάει την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019