ΨΗΦΙΣΜΑ Για τον αποκλεισμό των Ελλήνων αρχιτεκτόνων από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και τη γενικότερη απαξίωση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για τον αποκλεισμό των Ελλήνων αρχιτεκτόνων από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και τη γενικότερη απαξίωση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο

(ΦΕΚ 2239/Β/31-5-21).

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στη συνεδρίαση αρ. 18 – 24.05.2022) κατέληξε ομόφωνα στο παρακάτω ψήφισμα:

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην διαδικασία των Ανοικτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ως τη μόνη και πλέον ενδεδειγμένη και αξιοκρατική διαδικασία για τον σχεδιασμό Αρχιτεκτονικών επεμβάσεων που καθορίζουν τη δημόσια εικόνα και τον δημόσιο χώρο των ελληνικών πόλεων και του κτισμένου περιβάλλοντος γενικότερα. Οι ανοικτές, δημόσιες, διαγωνιστικές διαδικασίες είναι οι μόνες που διασφαλίζουν δίκαιες και δημοκρατικές πρακτικές, διαφάνεια και εν τέλει τη μέγιστη εγκυρότητα και ποιότητα του αποτελέσματος.

Ως εκ τούτου θεωρεί αντίθετη με κάθε ορθή πρακτική και συνεπώς καταδικάζει πλήρως την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να ξεκινήσει το αρχιτεκτονικό έργο της επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου χωρίς τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Επιπλέον θεωρεί ιδιαίτερα απαξιωτικό για τους Έλληνες αρχιτέκτονες – και επομένως τους αποφοίτους των Σχολών Αρχιτεκτονικής της χώρας – τον αποκλεισμό τους από την διαγωνιστική διαδικασία ως κυρίων μελετητών και τη συμμετοχή τους μόνο ως συμπράττοντες με γραφεία του εξωτερικού. Η διαδικασία αυτή είναι πρωτοφανής για την διεθνή πρακτική και εξόχως προβληματική και προσβλητική για τους Έλληνες αρχιτέκτονες.

Επίσης, καταδικάζει κατηγορηματικά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που απορρυθμίζουν πλήρως το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σημαντικών δημοσίων κτιρίων και αστικών επεμβάσεων, δίνοντας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς τη δυνατότητα να καθορίζουν ή να επηρεάζουν τη διαχείριση εμβληματικών έργων όπως και την επιλογή των μελετητών. Η αρχιτεκτονική των δημόσιων κτιρίων και του δημόσιου χώρου πρέπει να παράγεται μέσα από ανοικτές διαδικασίες, χωρίς αποκλεισμούς, όπου μπορούν να συμμετέχουν επί ίσοις όροις Έλληνες και ξένοι αρχιτέκτονες.

Scroll to top