Ψηφιακό Αποθετήριο Διπλωματικών και Ερευνητικών Εργασιών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποφάσισε τη  δημιουργίας ενός  ψηφιακού αποθετηρίου κατάθεσης διπλωματικών και ερευνητικών εργασιών των φοιτητριών/τών του, το οποίο αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια επικαιροποιημένης πηγής πληροφορίας και έρευνας.
Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών του ΑΠΘ που είναι ένας χώρος συγκέντρωσης, διαφύλαξης και διάδοσης της ερευνητικής παραγωγής του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Οι καταχωρήσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων βρίσκονται στο ακόλουθο σύνδεσμο

Υποβολή Διπλωματικών και Ερευνητικών Εργασιών

Για την ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής ή ερευνητικής εργασίας απαιτείται να σταλούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά:
1. Το Έγγραφο παράδοσης Διπλωματικής/Ερευνητικής εργασίας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αποκλειστικά από τον υποψήφιο
2. Το αρχείο της εργασίας σε ένα και μοναδικό αρχείο σε μορφή pdf όχι μεγαλύτερο των 20-30mb.
3. Το έγγραφο Στοιχεία Διπλωματικής/Ερευνητικής Εργασίας σε μορφή .doc ή .docx, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αποκλειστικά από τον υποψήφιο

Όλα τα αρχεία και υπογεγραμμένα έντυπα θα αποστέλλονται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο κ. Κουκάκη Ιωάννη της βιβλιοθήκης του τμήματος στο  ikoukaki@arch.auth.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το Ψηφιακό Αποθετήριο Διπλωματικών & Ερευνητικών Εργασιών μπορείτε να απευθυνθείτε και στον κ. Παυλίδη Κωνσταντίνο της νησίδας του τμήματος στο kpavli@arch.auth.gr και στο 2310 995446

Σχετικά αρχεία:
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου τους και για ζητήματα προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Τα πλήρη κείμενα των διατριβών δίνονται με ανοικτές άδειες creative commons (προεπιλεγμένη άδεια by-nc-sa)”