Ψηφιακές αίθουσες παρουσιάσεων Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Ιουλίου 2021

Τα links των ψηφιακών αιθουσών των παρουσιάσεων Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Ιουλίου 2021 είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Links Ψηφιακών Αιθουσών παρουσίασης Ερευνητικών και Διπλωματικών μέσω Zoom Ιούλιος 2021

Υπενθυμίζουμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρουσίασης, την υποβολή της τελικής εργασίας και στο Ψηφιακό Αποθετήριο.  Όλες οι απαραίτητες οδηγίες-πληροφορίες και ημερομηνίες-προθεσμίες υποβολής είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ σχετικά με την κατάθεση των Διπλωματικών Ερευνητικών Εργασιών και των Διπλωματικών Εργασιών Σχεδιασμού

Scroll to top