Ψηφιακές αίθουσες παρουσιάσεων Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Σεπτεμβρίου 2021

Τα links των ψηφιακών αιθουσών των παρουσιάσεων Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Σεπτεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Links Παρουσιάσεων Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών Σεπτέμβριος 2021

Υπενθυμίζουμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρουσίασης, την υποβολή της τελικής εργασίας και στο Ψηφιακό Αποθετήριο.  Όλες οι απαραίτητες οδηγίες-πληροφορίες και ημερομηνίες-προθεσίες υποβολής, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ σχετικά με την Παρουσίαση και την Υποβολή των Διπλωματικών Ερευνητικών Εργασιών και των Διπλωματικών Εργασιών Σχεδιασμού

Scroll to top