Χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής μεταπτυχιακών φοιτητών, έρευνας διδακτορικών φοιτητών,εμπειρογνωμόνων μελών ΔΕΠ, χρηματοδότηση εκδηλώσεων

Η Agence Universitatire de la Franciphonie, προκηρύσσει για το επόμενο χρονικό διάστημα:
1. Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής, επαγγελματικής και ακαδημαϊκής, για μεταπτυχιακούς φοιτητές στις λεγόμενες χώρες του Νότου, όπως τις ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πολλές χώρες των Βαλκανίων, της Λατινικής Αμερικής, αλλά και τη Ρωσία. Για τον λόγο αυτόν, συμβουλευτείτε, αν θέλετε, προσεκτικά τον κατάλογο που επισυνάπτεται πριν αποφασίσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον φοιτητή, με σύμφωνη γνώμη και υπογεγραμμένη βεβαίωση από τον καθηγητή ως τις 5 Ιανουαρίου 2019, ώρα 17.00 Βρυξελλών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω ή επικοινωνήστε μαζί μου.
2. Επιδοτούμενη κινητικότητα και έρευνα πεδίου για υποψηφίους διδάκτορες, σε χώρες του Νότου και πάλι, με τους ίδιους όρους όπως παραπάνω.
3. Επιδοτούμενη κινητικότητα για εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τη Δυτική Ευρώπη και με κατεύθυνση τις χώρες του Νότου, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Πρέπει να έχετε έρθει σε συνεννόηση για να έχετε πρόσκληση από το ίδρυμα που σας ενδιαφέρει.
Οι θεματικές ενδιαφέροντος της εμπειρογνωμοσύνης είναι οι ακόλουθες:

  1. η ακαδημαϊκή διακυβέρνηση
  2. η θεσμική αξιολόγηση και διαχείριση ποιότητας 
  3. υλοποίηση καινοτόμων δράσεων 
  4. η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας 
  5. η συνεχής εκπαίδευση και εκπαίδευση εκπαιδευτών 
  6. η σχέση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την απασχόληση και το επάγγελμα 
  7. η επιχειρηματική πρωτοβουλία των φοιτητών 
  8. ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας 
  9. η υλοποίηση αρχικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στην έρευνα και τις ερευνητικές δομές 
  10. η ενίσχυση των συνεργασιών και συμπράξεων σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο ανάμεσα στα πανεπιστήμια των βορείων και των νοτίων χωρών. 


4. Στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση επστημονικής εκδήλωσης. 

Πληροφορίες: e-mail: tdimi@frl.auth.gr, Tel.: +30 2310 997563, Mob.: +30 6944206044, Url: http:// www.dimitroulia.gr

Σχετικά link:

AUF-Classification_Pays_2019

Appel à candidatures « Soutien à mobilité de stage Master 2019 »

Appel à candidatures « Soutien à mobilités doctorales – recherche de terrain 2019 »

Appel à candidatures « Soutien aux missions d’expertises de courte durée 2019 »

 

Europe de l’Ouest

 
 
 
 
 

 

Scroll to top