Χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τους Πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες του ΑΠΘ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ για τους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες https://it.auth.gr/el/news/2021-09-28/5251

Scroll to top