Χορήγηση χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ