Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 και θέμα: “Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017”.

Κατεβάστε την Υπουργική Απόφαση εδώ:

7Δ1Χ4653ΠΣ-ΝIΡ