ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ)

Συνημμένο βρείτε το αριθμ. 139695/Ζ1/27.1.17 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με το παραπάνω θέμα και σας ενημερώνουμε ότι αντίστοιχη συνοπτική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών

2014_15_ΒΕΛΛΙΟΥ_ΜΤΠΧ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ