ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINGNAN του HONG KONG (30.3.17)

Ακολουθεί συνημμένο το έγγραφο 18400/Ζ1/6.2.17 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με το παραπάνω θέμα και σας ενημερώνουμε ότι αντίστοιχη αναλυτική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών

18400 6-2-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINGNAN HONG KONG_signed