ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (27.3.2017) – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΤΣΕΧΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Παρακάτω βρείτε συνημμένο το έγγραφο 25071/Ζ1/15.2.17 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τη συμπλήρωση του εν θέματι προγράμματος με τις μορφωτικές συμφωνίες των χωρών Τσεχίας και Ρουμανίας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αντίστοιχα επικαιροποιηθεί και η αναλυτική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών

2017_ΥποτροφίεςΞένωνΚυβερνήσεων_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ_ΤΣΕΧΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ