ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (27.3.2017)

Παρακάτω βρειτε συνημμένο το έγγραφο 18406/Ζ1/6.2.17 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με το παραπάνω θέμα και σας ενημερώνουμε ότι αντίστοιχη συνοπτική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών

Υποτροφίες της αλλοδαπής σε Έλληνες 18406/Ζ1/6.2.17