ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΚΙΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει επικαιροποιηθεί παλαιότερη ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.