ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση, με ενεργοποιημένους κόμβους τόσο ως προς το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ όσο και ως προς τις απαραίτητες φόρμες αίτησης.

46906 20-3-2017 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ_signed