Υποτροφίες του Beijing Institute of Technology (BIT) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών υπάρχει ανακοίνωση του ευρύτερου πλαισίου υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας