Υποτροφίες της Γαλλικής Πρεσβείας για νέους ερευνητές/ Bourses de l’Ambassade de France en Grece “Sejours scientifiques de haut niveau”

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωσή της σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών μεταδιδακτορικής έρευνας, μικρής διάρκειας (1-4 μηνών), για νέους Έλληνες και νέες Ελληνίδες επιστήμονες, ηλικίας έως 35 ετών, που να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική  διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30.6.2017 και που να εργάζονται σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό ΑΕΙ.

Τομείς προτεραιότητας του προγράμματος: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Ενέργεια-Περιβάλλον, Γεωπονία-Αγροδιατροφή, Βιοτεχνολογίες, Υλικά, Διάστημα & Αεροναυπηγική.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται (ηλεκτρονικά) και θα εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς (2017).