Υποτροφίες ΙΚΥ (Δελτίο Τύπου, ΦΕΚ)

Δελτίο Τύπου_Υποτροφίες_IKY_2017

ΦΕΚ 1188_4.4.2017

Για πληροφορίες-διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο dps@auth.gr