Υποτροφίες ενισχυτικής διδασκαλίας / προσφερόμενα φροντιστηριακά μαθήματα / Ανακοινοποίηση

Στο πλαίσιο υποτροφιών ενισχυτικής διδασκαλίας θα προσφερθούν φροντιστηριακά μαθήματα στα κάτωθι:

 

04ΕΑ10 Σχεδιασμός 4: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σε φυσικό περιβάλλον

04ΕΕ10: Εισαγωγή στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων

08ΕΤ10 Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνσεις, Πειραματισμοί: Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής: Ελληνική Αρχιτεκτονική και Αρχιτέκτονες του παγκόσμιου νότου-20ος και 21ος αιώνας

08ΕΧ10: Ιστορικά Δομικά Συστήματα

08ΕΧ12: Χωρικές Διερευνήσεις

08ΕΧ12: Χωρικές Διερευνήσεις

08EX20 Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνσεις, Πειραματισμοί: Αρχιτεκτονικές Μυθολογίες

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν να εισέλθουν στο e-learning των μαθημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοίνωση 04ΕΑ10_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΚΑΡΤΑ

Ανακοίνωση 04.ΕΕ10_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΓΚΟΥΝΤΑ

Ανακοίνωση 08EX12_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ

Ανακοίνωση 08EX12_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΚΟΥΛΑΛΗ

Ανακοίνωση_Επικαιροποίηση 08EΧ10_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΣΑΚΚΟΣ Δ

Ανακοίνωση 08ΕΤ10_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΜΟΥΡΤΟΣ_Γ

Ανακοίνωση 08ΕΧ20_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_04_ΜΠΑΝΤΟΓΙΑΣ

 

Scroll to top