Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ, υπάρχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και η αίτηση για όσους/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για σπουδές Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

https://eurep.auth.gr/el/node/1868