Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ( http://www.eurep.auth.gr )  έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Για Σπουδές ακαδ. Έτους 2018-2019.

Από τη γραμματεία