Υπηρεσία Εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών με ακουστική αναπηρία

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΑΠΘ, λειτουργεί υπηρεσία εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών με ακουστική αναπηρία.

Συγκεκριμένα, παρέχεται εξυπηρέτηση είτε στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα, είτε μέσω άλλων μεθόδων επικοινωνίας που επιλέγονται κάθε φορά από τον φοιτητή ή την φοιτήτρια ως οι καταλληλότεροι για την επικοινωνία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη Γραμματεία της Επιτροπής Υγείας, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, γραφείο 18, πληροφορίες κ. Σπύρος Κουζέλης, τηλ. 2310995362