Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2020.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ΔΕΝ θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.