ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2ου & 3ου ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (28.2.2017)

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί α) η προκήρυξη του 40ου προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και β) του 18ου προγράμμτος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ προς Έλληνες/Ελληνίδες (ιθαγένεια ή/και εθνικότητα), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά) και δικαιολογητικών (ταχυδρομικά): 28 Φεβρουαρίου 2017