ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα 2 συνημμένα έγγραφα, που προωθήθηκαν από το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ, στους παρακάτω δύο συνδέσμους:

Έγγραφο για κατάθεση ΔΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.2018 κλαση 3

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ για κατάθεση ΔΑ ΣΧΕΔΙΟ.2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ