Τύποι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη θάλασσα (ΘΑΠΕ)

Ένας από τους στόχους του προγράμματος MAESTRALE, (Έλληνας εταίρος του οποίου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) είναι η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη θάλασσα (ΘΑΠΕ) στην ευρύτερη περιοχή της Μεσόγειου.
Οι ΘΑΠΕ μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:
– Υπεράκτια αιολική ενέργεια
– Ωκεάνια – γαλάζια ενέργεια (με υποκατηγορίες την κυματική, την παλιρροϊκή, την ωκεάνια θερμική και την οσμωτική ενέργεια) και, τέλος,
– Βιοκαύσιμα από πρώτες ύλες που βρίσκονται στη θάλασσα.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αυτές τις πηγές ενέργειας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στη βόρεια Ευρώπη. Στην περιοχή της Μεσογείου έχουν προς το παρόν πραγματοποιηθεί αρκετές πιλοτικές  εφαρμογές  αυτών των  τεχνολογιών.

Στις εικόνες που παρατίθενται παρουσιάζονται  κάποιες από τις βέλτιστες πρακτικές τεχνολογιών που ήδη υφίστανται.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και αποτελέσματα του προγράμματος υπάρχουν στο https://maestrale.interreg-med.eu