Τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019

Στο μενού Σπουδές της ιστοσελίδας του Τμήματος, αναρτήθηκε το Τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019, διάρκειας 3 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα παρουσιάσεων Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:                                                                              Ερευνητικές: 1 και 2 Ιουλίου 2019 και
Διπλωματικές: 3, 4 και 5 Ιουλίου 2019