Τροποποίηση στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019

Υπήρξε τροποποίηση στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019.

Αφορά το μάθημα 02ΕΑ10 του οποίου η εξέταση μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 26/6/2019 στις ίδιες αίθουσες και την ίδια ώρα.

Το διορθωμένο πρόγραμμα της εξεταστικής υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα.