Τροποποίηση Προγράμματος Εξεταστικής Ιουνίου 2019

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019.

Οι αλλαγές αφορούν:

α) Αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της εξέτασης του 01ΤΒ11.  Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα στο Αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής

και

β) Αλλαγή της ημέρας και της ώρας διεξαγωγής της εξέτασης του 02ΤΒ11.  Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/6/2019 στις 17.00 στο Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής και στην αίθουσα 301