Τελική Παρουσίαση – Final Review του εργαστηρίου DS2 Σχεδιασμός Αιχμής ΙΙ,

Τελική Παρουσίαση – Final Review – Πέμπτη 14/06/2018 στις 10:00 πμ του εργαστηρίου DS2 Σχεδιασμός Αιχμής ΙΙ, των φοιτητών του ΠΜΣ “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό”.