Σχετικά με τη λειτουργία του ΑΠΘ (λόγω καιρικών συνθηκών) για Τρίτη 10/1/2016

Σχετικά με τη λειτουργία του ΑΠΘ λόγω καιρικών συνθηκών