Σχετικά με την εξέταση του 08ΕΜ13

Για το μάθημα 08ΕΜ13 «Σχεδιασμός | Στο όριο στεριάς με θάλασσα»

Τη Δεύτερα 18 Ιουνίου 2018 (12:00, αίθουσα 201), σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος, θα διεξαχθεί η παρουσίαση και η προφορική υποστήριξη των συνθετικών θεμάτων. Θα παρουσιαστούν από την κάθε ομάδα φοιτητών οι πινακίδες, οι μακέτες εργασίας καθώς και το τεύχος του θέματος.

Για την ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος είναι απαραίτητη η αποστολή των πινακίδων και του τεύχους του θέματος σε ψηφιακή μορφή (pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpapidou@arch.auth.gr

Καταληκτική ημέρα και ώρα αποστολής των ψηφιακών αρχείων: Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, στις 14:00.

Η διδάσκουσα θα βρίσκεται στη σχολή, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 (17:30-19:30, αίθουσα 201).