ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ_Call for papers

Το Περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ με αφορμή τα 22 χρόνια έκδοσης και το 40 ο τεύχος οργανώνει συνέδριο σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου
Το συνέδριο έχει τίτλο 22 χρόνια Γεωγραφίες: Κρίσεις | Αντιστάσεις |Προπτικές και θα λάβει χώρα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 24 – 26 Νοεμβρίου 2022.
Σας προσκαλούμε να υποβάλετε ιδέες για ειδικές συνεδρίες, παρουσιάσεις εργασιών με κείμενο ή poster.
Το περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ γεννήθηκε μαζί με τον 21o αιώνα· το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε την άνοιξη 2001. Στα εικοσιδύο χρόνια που κυκλοφορεί οι παγκόσμιες και οι τοπικές ανακατατάξεις υπήρξαν δραματικές και πύκνωσαν τον χωροχρόνο.
Αρχίζοντας απο τις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις, όπως σήμερα της Ουκρανίας, παλαιότερα της Συρίας, του Αφγανιστάν και άλλων, ενδεικτικά αναφέρουμε τις πολλαπλές οικονομικές κρίσεις, την ανάδυση της σημασίας των μεταναστεύσεων και των εθνικισμών, την επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια, την πανδημία COVID-19, τις τεράστιες χωροκοινωνικές ανισότητες στην κατανομή του πλούτου και βέβαια την κλιματική κρίση που άρχισε από τον προηγούμενο αιώνα αλλά εντάθηκε στον σημερινό με εμβληματικές καταστροφές.
Παράλληλα, αναπτύχτηκαν πολύμορφες κοινωνικές αντιστάσεις και κινήματα, απότοκα των παραπάνω κρίσεων. Όπως, παραδείγματος χάριν, ενάντια στην οικονομική λιτότητα, για την υποστήριξη μεταναστών, για τον περιορισμό της φτώχειας και ειδικά της διατροφικής και ενεργειακής φτώχειας, για την κλιματική κρίση και την προστασία του περιβάλλοντος, για την υποστήριξη των Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Συνεχίστηκαν όμως και αντιστάσεις απέναντι σε περισσότερο μακροχρόνιες διαδικασίες όπως στην κρίση στέγης, στο δικαίωμα για την πόλη,
ενάντια στην υφαρπαγή του δημόσιου χώρου στις πόλεις και στην ύπαιθρο, κινήματα ενάντια στις εξορύξεις και στην κατάληψη βουνών και πεδιάδων από ΒΑΠΕ κ.α. Τα κινήματα αυτά συνάντησαν και συγχρονίστηκαν με παλιότερα όπως το φιλειρηνικό, το φεμινιστικό, το LGBTQ+ και της πολιτικής οικολογίας.
Απόλυτα συσχετισμένη με τα παραπάνω, αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνη, είναι η παγκόσμια κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, του καθεστώτος ρύθμισης των καπιταλιστικών σχέσεων τα τελευταία 30 χρόνια, όχι όμως ως άκαμπτη και ομοιόμορφη ρύθμιση, αλλά με κοινωνικο-γεωγραφικές διαφορές από τόπο-σε-τόπο.Η γεωγραφία και γενικά η οργάνωση του χώρου ήταν και παραμένει συστατικό στοιχείο αυτών των εξελίξεων και τα άρθρα στο περιοδικό έχουν αναδείξει τη σημασία της.
Με σκοπό στο επετειακό αυτό συνέδριο να αναζητήσουμε νέες κριτικές διαστάσεις και αναγνώσεις, και ακόμα περισσότερο, ενναλακτικές και ριζοσπαστικές προοπτικές, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή πολλαπλών προσεγγίσεων από τη φυσική και ανθρώπινη γεωγραφία, τη χαρτογραφία και τις χωρικές αναπαραστάσεις, τον σχεδιασμό και προγραμματισμό για την ανάπτυξη του χώρου, το περιβάλλον και την οικολογία.
Προσκαλούμε λοιπόν όλες και όλους με σχετικά ενδιαφέροντα να υποβάλουν προτάσεις για ειδικές συνεδρίες, εισηγήσεις ή πόστερ στην ηλεκτρονική διεύθυνση geographies40@gmail.com μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022. Βρείτε εδώ τις οδηγίες για την υποβολή εργασιών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι ενότητες είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν άλλες προτάσεις για παρουσιάσεις,
οργάνωση ειδικών συνεδριάσεων ή poster.

Γενικές κατηγορίες
– Γεωμορφολογία, ωκεανογραφία, κλιματολογία, υδρολογία
– Πολιτισμική γεωγραφία
– Οικονομική γεωγραφία
– Πολιτική γεωγραφία, γεωπολιτική
– Δημογραφία
– Η γεωγραφία στην εκπαίδευση

Κλιματική κρίση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, πολιτική οικολογία
– Τόποι και τοπία σε κίνδυνο
– Διαχείριση φυσικών/ανθρωπογενών καταστροφών
– Φτώχεια, περιβαλλοντική και χωροκοινωνική δικαιοσύνη

Αναπαραστάσεις, δεδομένα και ερμηνείες
– Ανάλυση και αναπαραστάσεις τοπίων,
– Χαρτογραφία και οπτικοποίηση δεδομένων
– Χωρικές αναπαραστάσεις, χωρική ανάλυση και Συστήματα Γεωγραφικών
Πληροφοριών
– Χωρικές βάσεις δεδομένων, μεγάλα δεδομένα και τεχνική νοημοσύνη
– Φωτοερμηνεία, τηλεπισκόπηση

Χώρος, οικονομία, σχεδιασμός
– Χρηματιστικοποίηση, ψηφιακή οικονομία και πλατφόρμες
– Εφοδιαστικές αλυσίδες, παγκόσμιο εμπόριο
– Πολιτιστική και ψηφιακή οικονομία Γεωγραφία του τουρισμού
– Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
– Προγραμματισμός και σχεδιασμός πόλεων και περιφερειών
– Συμμετοχικός σχεδιασμός

Θεωρητικές συζητήσεις και ερευνητικές στοχεύσεις
– Έμφυλες σχέσεις και χωρικές πρακτικές
– Queer οπτικές στον χώρο
– Χώροι των παιδιών και των εφήβων
– Μεταναστεύσεις· Όρια/Σύνορα/Εγκλεισμοί
– Χώροι και υγειονομικές κρίσεις (επιδημίες, πανδημία COVID-19, κ.ά.).
– «Βιώσιμη», «ανθεκτική» και «έξυπνη» ανάπτυξη
– Άνιση γεωγραφική ανάπτυξη, χωρο-κοινωνικές ανισότητες
– Αναδιαρθρώσεις του αστικού χώρου· gentrification

Διεκδικήσεις και αντιστάσεις
– Γεωγραφίες της εργασίας και αντιστάσεις
– Το δικαίωμα στην πόλη και στην κατοικία
– Κινήματα υπεράσπισης δημόσιων χώρων
– Αντιστάσεις στην υφαρπαγή των κοινών, κινήματα περιβάλλοντος
– Επισιτιστική κρίση, εναλλακτική παραγωγή τροφίμων

Βρείτε όλη τη σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
https://geographies40.org/
Email: geographies40@gmail.com

22ο χρόνια Γεωγραφίες_Call for papers

Scroll to top