Συνέδριο / Έκθεση για τα «Κάστρα της Βιομηχανίας»

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αστικού πολιτισμικού τοπίου, διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής με τίτλο «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση, που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο έχει στόχο να διερευνήσει θέματα που αφορούν στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση σημαντικών ανενεργών βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων που σήμερα αποτελούν στοιχεία μνήμης. Ακόμα, επιδιώκει να αναδείξει το συσχετισμό με ζητήματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας και να αναζητήσει συνέργειες, τρόπους και μεθόδους που θα επαναφέρουν αυτά τα συγκροτήματα στην καθημερινή μας ζωή.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του συνεδρίου, θα διοργανωθεί έκθεση με δυο θεματικές ενότητες:

– Βραβευμένες μελέτες αρχιτεκτονικού έργου για την αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων, οι οποίες διακρίθηκαν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

– Υλοποιημένα έργα τα οποία θα αξιολογηθούν από επιτροπή.
Η έκθεση θα συνοδεύεται από έκδοση σχετικού λευκώματος παρουσίασης των συμμετοχών.

Καλούνται όλες και όλοι οι αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν στην έκθεση και να συμβάλλουν μέσα από την έκθεση και προβολή της διακριθείσας μελέτης τους ή του έργου τους, στην ανάδειξη της σημασίας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την προαγωγή του αστικού πολιτισμού και στην ανάδειξη της παρουσίας αρχιτεκτονικών προτάσεων και απαντήσεων στα θέματα διαχείρισης σημαντικών ανενεργών βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων.

Κατεβάστε τους όρους διεξαγωγής της έκθεσης και τις δηλώσεις συμμετοχής εδώ:

Πρόσκληση – Έκθεση για τα Κάστρα της Βιομηχανίας

Δήλωση συμμετοχής στην 1η Θεματική Ενότητα

Δήλωση συμμετοχής στη 2η Θεματική Ενότητα

Scroll to top