Συμπόσιο-Εργαστήριο Citylab 2019_b: Φόβος – Αρχιτεκτονική – Τέχνη / ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το φετινό συμπόσιο-εργαστήριο Citylab 2019_b: «Φόβος – Αρχιτεκτονική – Τέχνη» θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, από τις 25 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2019

press_release final

citylab_2019_b_LETTER_workshop_06_09_19

Citylab_2019_b_programme_names_06_09_19