Συμμαχία EPICUR: Υποβολή αιτήσεων για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 23ης Ιουνίου 2021 του ΑΠΘ, για τη Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR, υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021-22 που άπτονται των σπουδών στο Τμήμα μας στις θεματικές ενότητες Liberal Arts and Sciences: Natural and Societal Sustainability και European Identities αξιοποιώντας τις ελεύθερες μονάδες στο πρόγραμμα σπουδών.

Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων στις θεματικές ενότητες Natural and Societal Sustainability και European Identities είναι προσβάσιμος: https://register.epicur.auth.gr/assets/courses/catalogue/study-program.html?id=LIBE2021

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από το ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης (KIT), στο πλαίσιο του EPICUR. Η διαδικασία γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EPICURVirtualCampusLearningPlatform <https://learn.epicur.education/>. Αιτήσεις υποβάλλονται *από τις 22 Ιουνίου ως τις 13 Ιουλίου 2021*. Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Scroll to top