ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2020-2021 (προθεσμία υποβολής από 29-06-2021 έως 30-07-2021)

Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ:

77188_Ζ1_29-06-2021

Κατεβάστε τις οδηγίες υποβολής εδώ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία υποβολής: 29-06-2021 έως 30-07-2021

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

https://stegastiko.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: κ. Σόνια Μορτζικιάν  / τηλέφωνο 2310-995543

Η υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που μπορεί να απαιτήσει το σύστημα (μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) θα γίνεται στο παρακάτω email: soniam@arch.auth.gr

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ- ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Scroll to top