ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2016-2017

Σχετικά με το ΦΕΚ αριθμ. 2993/Β’/31-8-2017 που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του
στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα ηλεκτρονικό αρχείο με την εγκύκλιο 155925/Ζ1/19-9-2017 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ορίζει μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών/τριών (Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20
Οκτωβρίου 2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για να ενημερωθείτε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2016-2017