Σπυριδωνίδης Κωνσταντίνος Βίκτωρ

Σπουδές

 • 1972-1978xxxΣπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1979-1981   Σπουδές στο Département d’ Urbanisme de l’Université de Paris 8 Vincennes - St. Denis. για την απόκτηση του διπλώματος Maîtrise spécialisée en Urbanisme
 • 1979-1980ccc Παρακολούθηση του ετήσιου κύκλου σπουδών Γενικής Σημειωτικής στο Université de Paris I Panthéon - Sorbonne, UER Arts Plastiques με Καθηγητή το Jean Cohen.
 • 1978-1988      Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. Τίτλος Διατριβής Αστικός Σχεδιασμός και Χειρισμός του Νοήματος στη σύγχρονη σχεδιαστική Πρακτική με επιβλέποντα τον Καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο 

Διδασκαλία 

 • 1982-1988      Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
 • 1989-1995      Εκλογή στη Βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ
 • 1991-1992      Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με ετήσια σύμβαση) στο Τμήμα Πολεοδομίας Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • 1995-2011sss Κρίση για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
 • 2011-               Εκλογή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ  

Διδασκαλία στο Εξωτερικό 

 • 1991-2000      Επισκέπτης Καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του St-Etienne (Thessaloniki και  St-Etienne, France).
 • 1999-2000      Επισκέπτης Καθηγητής στο Aarhus School of Architecture, Aarhus Denmark (Χειμερινό εξάμηνο).
 • 2009-2010       Επισκέπτης Καθηγητής στο Frederick School of Architecture, Nicosia Cyprus 

Προσκλήσεις για Διαλέξεις στις παρακάτω Αρχιτεκτονικές Σχολές : 

 • Technical University of Vienna (Austria 1996)
 • Free University of Brussels (Belgium 1996)
 • Catholic University of Louvain-La Neuve (Belgium 1996),
 • Ecole d’Architecture de Paris-La-Villette (France 1997)
 • Ecole d’Architecture de Lyon (France 1998, 2001)
 • University of Portsmouth School of Architecture (UK 1997)
 • University of Plymouth, School of Architecture (UK 1997- 1998)
 • Mimar Sinan University, School of Architecture (Istanbul Turkey – 2002)
 • Antwerp School of Architecture (Belgium 2002, 2003)
 • Ecole d’Architecture de Grenoble (France 2003)
 • University of Belgrade, School of Architecture (Belgrade Serbia 2004)
 • University of Cyrilus and Methodius, School of Architecture, Scopje (F.Y. Republic of Macedonia 2004)
 • Universidad de Chile, School of Architecture (Santiago de Chile 2005)
 • University of Lusofonia, School of Architecture (Lisbon Portugal 2005)
 • University of San Jose, School of Architecture (San Jose Costa Rica 2006)
 • University of Gdansk, School of Architecture (Gdansk Poland 2006)
 • University of Aquascalientes, School of Architecture (Aquascalientes, Mexico 2007)
 • Middle East Technical University, School of Architecture (Ankara, Turkey 2007)
 • Gazi University School of Architecture (Ankara, Turkey 2008)
 • Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, (Warsaw, Poland 2009)
 • School of Architecture, University of Thessaly, (Volos, Greece, 2010)
 • Ecole supérieure d'architecture et de paysage de Lille, (Lille, France 2012)
 • School of Architecture, Federal University of Rio de Janeiro (Rio, Brazil 2013)

Εξωτερικός εξεταστής διπλωματικών εργασιών στις εξής Αρχιτεκτονικές Σχολές: 

 • University of Portsmouth, School of Architecture (UK, 1995)
 • Catholic University of Louvain-La Neuve (Belgium 1996)
 • Polytechnic of Vasa, School of Architecture (Finland, 1999)
 • Ion Mincu University of Architecture and Urban Planning in Bucharest, School of Architecture (Romania 2001-08)
 • Liechetnstein School of Architecture (2011) 

Εξωτερικός αξιολογητής σε εξωτερικές αξιολογήσεις των εξής Σχολών:

 • Dublin Institute of Technology, School of Architecture, Dublin, Ireland (2008)
 • Sligo Institute of Technology School of Architecture (2008)
 • Muenster School of Architecture (2011) 

Συντονισμός Διεθνών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 • Συντονιστής του Socrates Thematic Network ENHSA (European Network of Heads of Schools of Architecture) with 85 Schools of Architecture (2001-2012)
 • Συντονιστής του Erasmus Mundus Project ENHSA Latin America with the institutions of the ENHSA Thematic Network  plus 18 Schools of Architecture from almost all Countries of Latin America (2007-10)
 • Συντονιστής του Lifelong Learning Program e-ARCHIDOCT “Virtual Campus on Post Master studies in Architecture” with 15 European Schools of Architecture. (2007-09)
 • Συντονιστής για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο του Erasmus Mundus Program External Cooperation Window LOT 6 with Universities of Ukraine, Belarus and Moldova (2007- 2009).
 • Συντονιστής (with Vlatko Corobar Head of School of Skopje School of Architecture) του Tempus project REFORMAE I and II with 6 Schools of Architecture in Balkan Countries.2006-2008.
 • Συντονιστής του Erasmus Mundus Project ARCHI-MUNDUS with 35 partners from Europe, Latin America and USA (2011-2014)

Δημοσιεύσεις

 • 1980: Spiridonidis C. Application of the Principles of Semiotics in the Urban Design Process. In Boklund-Lagopoulou (Ed) Semiotics and Society. Athens: Odyseas Editions (in Greek)
 • 1983: Spiridonidis C. Design practice and ideology: From the rationalisation of the myth to the myth of rationality. Revue City and Region  No 8/1983 pp 41-68 (in Greek).
 • 1984: Spiridonidis C. Conception of the Form and Form of the Conception: Ideological Dependencies of Architectural and Urban Design. In the Proceedings of the XIII Conference on Architecture organised by the Association of Greek Architects. Athens: Editor SADAS (in Greek).
 • 1986: Lagopoulos A., Lagopoulou K., Martinidis P., Spiridonidis C. (Eds) The Dynamic of the Signs. Disciplines and methods of Socio-Semiotics. (Selected papers presented in the II conference of the Hellenic Semiotic Society in Athens). Thessaloniki: Paratiritis  Editions(in Greek).
 • 1986: Spiridonidis C. Semiotic Intervention to the Design Process. In Lagopoulos A., Lagopoulou K., Martini­dis P., Spiridonidis C. (Eds), The Dynamic of the Signs. Disciplines and methods of Socio-Semiotics. Thessaloniki: Paratiritis  Editions p.p.: 95-121 (in Greek).
 • 1987: Spiridonidis, C. Sémiotique et construction de la spatialité: Questions theoriques sur la mise en forme de l'espace a batir. In Espaces et Sociétés No 47 (special issue: Space and Semiotics. Papers presented in the International Colloquium on "Space and Semiotics: From Building to City and Region", Andros Greece1985), p.p. 351-367.
 • 1988: Spiridonidis, C. Approches sémiotiques au pro­ces­­sus du design. In Hersfeld, M. and Melazzo, L. (eds), Semi­otic Theory and Practice (Proceedings of the 3rd International Conference of the International Association for Semiotic Studies). Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter, p.p. 1125-1133.
 • 1990: Spiridonidis C. Penser et faire l'Architecture: Les aventures de la méthode. In Espaces et Sociétés, No 60-61. Special Issue: Parler l'architecture, p.p. 125-144.
 • 1991: Spiridonidis C. Urban Design from the Modernisme to Post-Modernism. Revue Topos No 2, p.p. 3-32 (in Greek).
 • 1992: Spiridonidis C. Ethique et projet: Le faire architectural en tant que mise en forme et mise en cause. EAAE News sheet, Mars 1992.
 • 1992: Spiridonidis C. Le rôle du projet dans la manifestation spatiale du sens. In P. Pellegrino (ed), Figures Architecturales et Formes Urbaines. (Proceedings of the 1st Conference of the International Association of Semiotics of Space on 'Architectural Culture, Urban Culture'). La bibliothéque des formes, Economica, pp.
 • 1993: Kaukalas G., Spiridonidis C. (Eds). Post-Modern Times. Thessaloniki: Paratiritis Editions (in Greek).
 • 1993: Spiridonidis C. The City in the Perspective of the Post-Modernism: Alternative Approaches to the Build Environment. In Kaukalas G., Spiridonidis C. (Eds). Post-Modern Times. Thessaloniki: Paratiritis Editions, pp. 67-81 (in Greek).
 • 1993: Spiridonidis C. The transformation of the relation between space and time in the post-Modern Condition. In In Kaukalas G., Spiridonidis C. (Eds). Post-Modern Times. Thessaloniki: Paratiritis Editions, pp. 133-149 (in Greek).
 • 1993: Spiridonidis C. Book review of K. Demiri. Historical and Typological Investigation of the Greek Textile Factories. Revue Topos, 5/92, ss. 159-162.
 • 1993: Spiridonidis C. Between Words and Forms: The Design Project in search for the possible.In Revue Nordisk Arckitektursforskning Vol 6,nr4, pp.91-99.
 • 1994: Spiridonidis C. Conceptions, démarches et répresentations dans le projet architectural des lieux de production, in Thérèse Evette, François Lautier (eds) De l'atelier au territoire. L'Harmattan, Paris,41-48.
 • 1995: Spiridonidis C. Ethique et projet: Le faire architectural en tant que mise en forme et mise en cause. Proceedings of the EAAE Conference on 'Ethics and Architecture'. AEEA École Polytechnique Féderale de Lausanne, pp 75-78.
 • 1995: Spiridonidis C. L'experience Sémiotique de l'architecture, in European Journal for Semiotic Studies Vol.7-1,2 Socio-Semiotics pp.241-258.
 • 1966: Spiridonidis C. Report on session B. In G. Salvestrini (ed) 5 Questions About the First Approach to Architectural Design. Proceedings of 17th EAAE Workshop, Celid, Torino pp.257-259.
 • 1996: Spiridonidis C.The meaning of space into the doctrines and practices of urban and architectural design during '90es. In A.-Ph. Lagopoulos et all (Eds), Man the signifier: Discourse and ideology . Paratiritis, Thessaloniki, Volume 2, pp. 238-247, (in Greek).
 • 1996: Spiridonidis C. Semiotics and Architectural Education in S.Kamaroudis, E. Chondolidou (Eds) Semiotics and Education. Paratiritis, Thessaloniki, pp123-133, (in Greek).
 • 1966: Didaskalou A., Spiridonidis C. Le sens comme meteur en forme or Designing for Meaning. In Design and Pedagogy, proceedings of the EAAE 1st Summer School. EAAE, Louveun-La-Neuve, pp.83-95.
 • 1996: Spiridonidis C. L'enseignement des Architectures. In Revue Stoa, no 1, pp.18-28
 • 1966:Spiridonidis C. Les recits de l’imaginaire. Azimouth No 10, pp. 40-49.
 • 1997: Spiridonidis C. The ‘Versus” and the ‘Must” in Architectural Education. Transactions on Architectural Education No 01. European Association for Architectural Education, Louvain-La-Neuve pp. 68-72
 • 1998: C. Spiridonidis, M. Voyatzaki "From charming technology to teaching methodology". Proceedinsg of the International Workshop "Computers in Design Studio Teaching", European Association for Architectural Education (EAAE) and Education in Computer Aided Architectural Design in Europe (ECAADE), 13-14 November. Leuven, Belgium.
 • 2000: C. Spiridonidis. Speculations on Architectural Education in Europe. In the Proceedings of Bursa Conference, “Changing World Changing Professional Practice” organized by the Chamber of Architects Bursa Section. Bursa, Turkey, pp. 125-131.
 • 2002: C. Spiridonidis and M. Voyatzaki (editors), Towards a European Architectural Higher Education Area, Transactions on Architectural Education No 13. European Association for Architectural Education
 • 2003: C. Spiridonidis and M. Voyatzaki (editors), Shaping the European Architectural Higher Education Area, Transactions on Architectural Education No 18. European Association for Architectural Education
 • 2004: C. Spiridonidis and M. Voyatzaki (editors), Shaping Architectural Curricula for the European Higher Architectural Education Area. Transactions on Architectural Education No 24. European Association for Architectural Education
 • 2004: C. Spiridonidis (editor) Monitoring Architectural Design Education in European Schools of Architecture. Transactions on Architectural Education No 19. European Association for Architectural Education
 • 2004: C. Spiridonidis (editor) Monitoring Urban Design Education in European Schools of Architecture. Transactions on Architectural Education No 20. European Association for Architectural Education.
 • 2005: C. Spiridonidis (editor), Ideas and Reflections on Architectural and Urban Design Education in Europe. Transactions on Architectural Education No 28. European Association for Architectural Education
 • 2006: C. Spiridonidis and M. Voyatzaki (editors), Present Positions Informing Future Challenges. Transactions on Architectural Education No 27. European Association for Architectural Education.
 • 2007: C. Spiridonidis and M. Voyatzaki (editors), New Directive, New Directions Transactions on Architectural Education No 32. European Association for Architectural Education.
 • 2008: C. Spiridonidis and M. Voyatzaki (editors), Teaching and Experimenting with Architectural Design: Advances in Technology and Changes in Pedagogy. Transactions on Architectural Education No 35. European Association for Architectural Education.
 • 2009: C. Spridonidis, From the Method of Design to the Design of the Method. In L. Lee, P. Lombaert, L. Van Duin. “Bringing the World into Culture: On Comparative Methodologies in Architecture, Art and Science. University Press Antwerp (UPA), Antwerp (to be published in 2009).
 • 2010 C. Spiridonidis, New Strategies for the Future of Architectural Education in Europe: Educating Architects in a fast Changing World. In Murat Tas and Nilüfer Tas (Eds). Architecture and Change, UCTEA Chamber of Architects, Bursa Section. pp 234-255 (in Turkish) 587-599 (English).
 • 2010 Spiridonidis, C., Voyatzaki, M. & Von Meiss, P. (eds.): ‘Bologna 10 Years After: A Critical Mapping of the European Higher Architectural Education Area"’. European Association for Architectural Education, Transactions in Architectural Education No 46, ISBN 978-2-930301-44-0, αριθμός σελίδων 160. 
 • 2011 Spiridonidis, C. & Voyatzaki, M. (eds.):  Educating Architects Towards Innovative Architecture', European Association for Architectural Education, Transactions in Architectural Education No 47, ISBN 978-2-930301-44-0, number of pages 476.
 • 2012 Spiridonidis, C. & Voyatzaki, M. (eds.):  Doing More with Less: Architectural Education in Challenging times. European Association for Architectural Education, Transactions in Architectural Education No 58, ISBN 978-2-930301-54-9, number of pages 200.
 • 2012 Spiridonidis, C. & Voyatzaki, M. (eds.):  Scaleless- Seamless: Performing a less Fragmented Architectural Education and Practice, European Association for Architectural Education, Transactions in Architectural Education No 59, ISBN 978-2-930301-58-7, αριθμός σελίδων 456.
 • 2013 Spiridonidis, C., & Voyatzaki, M. (eds.) (2013): Improving learning quality in architecture education environments, European Association for Architectural Education -Transactions on Architectural Education No 60, ISBN 978-2-930301-59-4, pages: 269.

Συμμετοχή σε μελέτες προγράμματα σχεδιασμού

 • 1993-1994              Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την επεξεργασία του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Α.Π.Θ. (Επ. Υπεύθυνος Καθ. Α. Κωτσιόπουλος).
 • 1994-1996              Συμμετοχή στην Ομάδα προμελέτης της επέκτασης του κτιρίου της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Επ. Υπεύθυνος Καθ. Α. Κωτσιόπουλος).
 • 1995-1996              Συμμετοχή στο πρόγραμμα αξιολόγησης του Προτύπου Σχεδίου για τν Ανάπλαση του Ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης (Επ. Υπεύθυνος Καθ. Γ. Καυκαλάς).
 • 1996-1997              Επιστημονικώς Υπεύθυνος στη σύνταξη του τεύχους προκήρυξης του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση του θαλασσίου μετώπου της Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας).
 • 1999                        Συνεργάτης στη σύνταξη του τεύχους για την προκήρυξη του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού Χωριού 2004 (Εταιρία Δέκαθλον).
 • 2001-2002              Συνεργάτης στη σύνταξη του τεύχους για την υποψηφιότητα της Πάτρας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (Εταιρία Δέκαθλον).
 • 2001-2002              Επιστημονικώς Υπεύθυνος στη μελέτη των προοπτικών αξιοποίησης του παλαιού Λατομείου στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής.
 • 2005                        Συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού του νέου κτιρίου της Φαρμακευτικής Σχολής του ΑΠΘ.
 • 2006-2007              Συντονιστής της ομάδας σχεδιασμού του χώρου  στάθμευσης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

Άλλες Δραστηριότητες

 • 1998-2013              Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αναγνώριση των διπλωμάτων Αρχιτεκτονικής (Advisory Committee of Architects in the European Commission), ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας.
 • 1003-1998               Μέλος του ΔΣ της European Association for Architectural Education. Αντιπρόεδρος από το 1996 έως το 1998.
 • 1998-2001               Πρόεδρος της European Association for Architectural Education
 • 1996 - 2005             Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, στη Γαλλία
 • 2008 - 2011             Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής  της Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici, Italy.
 • 1996-                       Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου EURAU (European Research i Architecture and Urbanism).
 • 2006                        Εκλεγμένος εξωτερικός εμπειρογνώμων από το National Accreditation Board (NAAB) για την αξιολόγηση των προτεινόμενων μοντέλων για την πιστοποίηση των διπλωμάτων αρχιτεκτονικής των ΗΠΑ.
 • 2008-2009.              Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του προγράμματος σπουδών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Frederick University, Cyprus 

 

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο:
Θεωρίες σχεδιασμού με έμφαση στον αστικό σχεδιασμό

Θεωρήσεις του Σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής Εκπαίδευσης

Επικοινωνία:
spirido@arch.auth.gr

Scroll to top