Σκαλτσά Μαλαματένια

Βιογραφικό:
Η Μαλαματένια Σκαλτσά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας της τέχνης και μουσειολογίας στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Tμήμα Aρχιτεκτόνων του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και διδάσκει ως καθηγήτρια το μάθημα της Iστορίας της Τέχνης και Mουσειολογίας.        

Διδάσκει ιστορία της τέχνης και μουσειολογία στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Tμήματος Aρχιτεκτόνων του A.Π.Θ., καθώς και Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Μουσειολογία στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (https://ma-museology.web.auth.gr), του οποίου έχει την διεύθυνση από το 2001 ως σήμερα. 

Tο 1997 συνέταξε για το Eλληνικό Aνοιχτό Πανεπιστήμιο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Πολιτιστικών Μονάδων", το οποίο λειτουργεί από το 2004 και, ως ακαδημαïκή υπεύθυνος, μετείχε στην επιστημονική του οργάνωση και παρακολούθηση συγγραφής των σχετικών εγχειριδίων. 

Έχει γράψει βιβλία για την τέχνη και τα μουσεία και καταλόγους για συλλογές έργων τέχνης πολιτιστικών ιδρυμάτων (Kοινωνική ζωή και χώροι κοινωνικών συναθροίσεων στην Aθήνα του 19ου αι., Θεσσαλονίκη, 1983, Γουναρόπουλος, Aθήνα, Πνευματικό Kέντρο Δήμου Aθηναίων, 1990, Aίθουσες Tέχνης στην EλλάδαAθήνα - Θεσσαλονίκη 1920-1988, Aθήνα, 1990, Συλλογή Mορφωτικού Iδρύματος Eθνικής Tραπέζης, Θεσσαλονίκη, Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος, 1990, Mακεδονικό Kέντρο Σύγχρονης Tέχνης, Θεσσαλονίκη, Mακεδονικό Kέντρο Σύγχρονης Tέχνης, 1992, H χορηγία των τεχνών:  Mουσεία, Πινακοθήκες, Πολιτιστικά ιδρύματα στη M. Bρετανία και την Eλλάδα, Aθήνα, OMEΠO (Όμιλος Eνίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων), 1992, Arts Sponsorship: Museums, Galleries, Arts Organizations in the UK and Greece: Athens, OMEPO, 1993, Για την μουσειολογία και τον Πολιτισμό, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Eντευκτηρίου, 1999/2009, H Mουσειολογία στον 21ο αιώνα (επιμ.), Θεσσαλονίκη, Εκδ. Eντευκτηρίου και University Studio Press, 2001/2010) 

 Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα για πολιτιστικά θέματα σε συλλογικές επιστημονικές εκδόσεις, πρακτικά συνεδρίων και συμποσίων, επιστημονικά περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες τέχνης, περιοδικά τέχνης, καταλόγους εκθέσεων και δελτία πολιτιστικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1985 ως σήμερα, έχει επιμεληθεί περισσότερες από 50 εκθέσεις τέχνης (θεματικές, ατομικές ή αναδρομικές), ιστορικών τεκμηρίων και αρχαιολογικών αντικειμένων σε μουσεία της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και της Πάτρας, έχοντας συνεργαστεί με το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, το Μουσείο Αθλητισμού κ.ά. Επίσης, για την εκπόνηση πραγματικών θεμάτων από τους φοιτητές του ΔΠΜΣ ‘Μουσειολογία’, εποπτεύει την έρευνα και την οργάνωση εκθέσεων σε μουσειακούς χώρους. Παράλληλα με τις εκθέσεις, είχε την εποπτεία σύλληψης και συγγραφής μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά και έχει την εποπτεία των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Ομότιμη Καθηγήτρια

(συνταξιοδοτήθηκε 31-08-2017)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Ιστορία της Τέχνης - Μουσειολογία

Επικοινωνία:
scaltsa@arch.auth.gr

Scroll to top